HRM/P&O

 

De juridische kant van al uw HRM-zaken

Personeel vinden, houden of ontslaan. Het lijkt soms makkelijk, maar dat is het niet. U krijgt te maken met tal van juridische kwesties. Met hulp van onze arbeidsrechtspecialisten zet u met zekerheid de juiste stappen in uw HRM-beleid.

Onze deskundigheid richt zich op:
• Inzet van personeel
Een goed beleid, de juiste capaciteit of een motiverende aanpak: arbeidsrecht is een uitstekend middel om de praktijk in goede banen te leiden.

• Contracten
Goede contracten en reglementen, zodat u en uw personeel duidelijkheid hebben over alle afspraken en regelingen.

• Kiezen voor flexibele arbeid
De inzet van ZZP-ers, freelancers, payrollkrachten of de keuze voor andere flexibele arbeid: u gaat elke economische situatie juridisch goed te lijf.

• Reorganisatie
Van het opstellen van een sociaal plan tot het juist beëindigen van overeenkomsten: juridische begeleiding draagt bij aan een soepel verloop.

• Re-integratie
Van uw re-integratieverplichtingen nakomen tot het oplossen van arbeidsconflicten: zorgvuldige begeleiding en Poortwachter 'bewaking' voorkomt problemen.

• Ontslag
Het melden van ontslag, het onderhandelen over vergoedingen of de afwikkeling van contracten: onze advocaten helpen u snel met de te nemen stappen.

Professioneel advies bij HRM-vraagstukken maakt dat u slagvaardig aan het werk blijft. Leidt een vraagstuk onverhoopt tot een juridische procedure bij de rechter? Ook dan bent u verzekerd van de deskundige aanpak door onze advocaten.